මිහින්තලේ ලෙන්ලිපි -08

011220124263

01. ගමික ශිවශ ඣිතය උපශික උපලය ලෙණෙ ශගශ
(ගම්පති සිවගේ දියණියවූ උත්පලාගේ ලෙණ සංඝයාටය)
02. බත ශොණගුතහ
(ගරුතර සෝණගුප්තයන්ගේය)
03. ශුමන පුතහ පරුමක යශොපලහ ලෙණෙ ශගශ
(සුමනගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ යසෝපාලයන්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)
04. පුශගුත තෙරහ අතෙවශික බරත තිශහ ලෙණෙ ශගශ
(ඵුස්සගුප්ත තෙරුන්ගේ අන්තේවාසිකවූ ගරු තිස්සයන්ගේ ලෙණසංඝයාටය)
05. පරුමක චුඩහ ලෙණෙ ශගශ
(ප‍්‍රමුඛ චුන්දයන්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)

මිහින්තලේ ලෙන්ලිපි -07

011220124255
01. ගුත පුතහ පරුමක පුරහ ලෙණෙ අගත අගත චතුදිශ ශගශ
(ගුප්තයන්ගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ පුරගේ ලෙණ පැමිණි පැමිණි සිවුදිග සංඝයාටය)
02. ගමික උදයහ ඣය උපශික තිශය ලෙණෙ ශගශ
(ගම්පති උදයගේ බිසවවූ උපාසිකා තිස්සාගේ ලෙණ සංඝයාටය.)
03. මනපදශනෙ තිශබුතිය
(තිස්සභූතියන්ගේ මනාපදස්සනයයි)
04. ශොණගුත තෙරහ ලෙණෙ ශගශ
(සෝණගුප්ත තෙරුණ්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)
05. බඩගරික ගමික අනුඩිය ඣිත උපශික තිශය ලෙණෙ ශගශ
(භාණ්ඩාගාරික ගම්පති අනුරුද්ධයන්ගේ දියණිය තිස්සා උවැසියගේ ලෙණයි)

මිහින්තලේ ලෙන්ලිපි- 06

011220124199

01. පරුමක හුමන පුත උපශක ……. දිනෙ
(ප‍්‍රමුඛ සුමනයන්ගේ පුත් උපාසක …. දුනි.)
02. ගමණි අබයශ ඣයය අබි කණය ලෙණෙ ශගශ මනපදශනෙ
(ගාමිණී අභයගේ බිසව කණ්හාදේවියගේ මනාපදස්සන ලෙණ සංඝයාටය)
03. පරුමක නමලි ශුමන පුත පරුමක නමලිය ලෙණෙ
නමලිය ලෙණෙ ශගශ
(ප‍්‍රමුඛ නාමල් සුමනගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ නාමල්ගේ ලෙණ සංඝයාටය
නාමල්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)
04. බඩකරික පරුමක තිශ පුත බඩකරික පරුමක මගහ ලෙණෙ ශගශ
(භාණ්ඩාගාරික ප‍්‍රමුඛ තිස්සගේ පුත් භාණ්ඩාගාරික ප‍්‍රමුඛ මාඝගේ ලෙණ සංඝයාටය)
05. පරුමක පොතිමශහ පුත උතිය ච ශොමදෙවහ ච
අගතමගත ශගශ
(ප‍්‍රමුඛ පෝතිමාසගේ පුත් උත්තය සහ සෝමදේවන්ගේය. මෙහි පැමිනෙන සංඝයාටය.)

මිහින්තලේ ලෙන් ලිපි -05

011220124179
01. දෙවනපිය මහරඣහ බරිය බකිනිය උපශික වරුණදතය ලෙණෙ
(දෙවනපෑ මහරජුන්ගේ බිරියගේ සොයුරියවූ උපාසිකා වරුණදත්තාගේ ලෙණය.)
02. බඩකරික පරුමක තිශ පුත පරුමක ශඩගුතහ ලෙණෙ
(භාණ්ඩාගාරික ප‍්‍රමුඛ තිස්සයන්ගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ සඩගුත්තයන්ගේ ලෙණය)
03. උපශික මහනගය ක්‍ධිතය උපශික රොණිය ශගශ
(උපාසිකා මහානාගාගේ දියණිය උපාසිකා රෝහිණීගේය. සංඝයාටය)
04. පරුමක නග පුත අසලිය ලෙණෙ අගත අනගත චතුදිසික සගයෙ
(ප‍්‍රමුඛ නාගගේ පුත් අසේලයන්ගේ ලෙණ පැමිණි නොපැමිණි සිවුදිග සංඝයාටය.)
05. ගමණි ධමරඣශ* පුතශ අය අශලිශ ලෙණෙ
(ගාමිණි දමරජුගේ පුත‍්‍රයාවූ අසේල කුමරාගේ ලෙණය)

*මෙහි මහප‍්‍රාණ “ධ” අක්ෂරය සටහන්වීම විශේෂත්වයකි.

රත්නපුර අතීත අසුර රජදහනෙන් ලෙන් ලිපියක්

media-share-0.02.01.9b743eb7fd5741e2a50fa2a9e027cb023136cb3a4c245697283b0a17a5a13031-Picture

ලෙන් ලිපිය

දිගශුමනශච දමරකි(ශ)ශච ලෙණෙ මනපදශිනෙ
අරුත

දීඝසුමනයන්ගේද ධම්මරක්ඛිතයන්ගේද මනාපදස්සන නම් ලෙණයි.

මෙහි අකුරු මත තීන්තෙන් ඇඳ ඇත. රකිත යන්නෙහි ත අක්ෂරය මත තීන්ත ඇඳ ඇත්තේ ශ යනුවෙනි. සැබවින්ම එසේ තිබුණාදැයි නොදනිමු. කෙසේ වෙතත් දමරකිත යන්න ලිවූ නම බව පැහැදිලිය.

විල්පත්තු වනයෙන් මැකී යන ලෙන් ලිපියක්-01

4 5

අපගේ කියැවීම් පහත පරිදිය
පරුමක — පුතශ පරුමක දිග(ශ)(ති/ගු)(ශ/ත)ශ ලෙණෙ ශගශ
පරනවිතාන මහතාගේ පොතේ සඳහන් වන්නේ මෙම ලෙන් ලිපිය පහත පරිදිය
පරුමක තිමර පුතශ පරුමක දිගගුතශ ලෙණෙ ශගශ
පෙර පිටපත් කිරීමෙන් ලැබෙන අරුත
ප‍්‍රමුඛ තිමරගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ දීඝගුප්තගේ ලෙණ සංඝයාටය.
අප කියවන විට මෙහි අකුරු විශාල ප‍්‍රමාණයක් මැකී හෝ අඩක් මැකී ගොස් තිබුණි. ඊට හේතුව කටාරම සමගින්ම සම්පූර්ණ පර්වතයම දිරායාමට ලක්ව තිබුණු බැවිනි. ඉතාම අපහසු කියැවීමක් විය. මෙහි දිග යන පදයට පසු ඇත්තේ ගුත යන්නද තිශ යන්නද ස්ථිරව කියැවිය නොහැකි ලෙසින් ස්ථරය පාංශු ජීරණයට ලක්ව ඇත.
විල්පත්තු වනයේ කොක්මොටේ ආසන්න ඔච්චප්පුකල්ලූවේ වනගත ආරාම සංකීර්ණ බොහෝ කාලයක් මිනිස් ඇසින් වෙන්ව හුදකලාව පැවති අතර පසුව දැඩි ලෙසින් ත‍්‍රස්තයන්ගේ සහ නිධන් හොරුන්ගේ බූදලයක්ව පැවති පෙදෙසකි. මෙම පෙදෙස ගැන කිසිදු නිවැරදි පුරාවිද්‍යාත්මක ගවේෂණයක් සිදුව නොමැත. ආරාම සංකීර්ණ ඝන වනය තුල අවසන් සුසුම් යදිමින් තිබෙයි.
මෙවැනි තැන් සංරක්ෂණය උදෙසා පුරාවිද්‍යා බලධාරීන්ට පමණක් කිසිදු ආකාරයකින් ඇගිල්ල දිගු කල නොහැකිය. මන්ද රාජ්‍ය අනුග‍්‍රහයකින් අදාල දෙපාර්තමේන්තු නගා සිටුවා ප‍්‍රාණය දී ප‍්‍රතිපාදන වෙන්කොට මේ සඳහා යොමුකිරීමට කටයුතු කරනු බිනා ඒ මගහැර විදේශීය අනුග‍්‍රහය ලබාගන්නට පුරාවිද්‍යා බලධාරීන්ව පෙළඹවීමම විශාල හානියකි. පුරාවිදු දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටවූදා සිට ඇති ජර්මානු බලපෑමෙන් එකී විෂය පථය දැන්වත් නිදහස් කළ යුතුය.